دیدار دکتر عبدی سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان اردبیل با دانشجو معلمان پردیس علامه طباطبایی

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان دکتر عبدی سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان اردبیل، حضور در جمع دانشجویان را فرصتی خوب برای خود بیان کرد و دانشجویان را به وقت شناسی و دقت در انجام کارها فرا خواند.

 ایشان تاکید کردند: زمانی دانشگاه فرهنگیان در کشور احساس نیاز شد که تنها آموزش های علمی فاقد پرورش و آموزه های دینی، عامل موفقیت یک اجتماع نشد بنابراین وظیفه ی دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان بسیار خطیر و حساس است. ماموریت ما آموزش انسان ها، دانش آموزان و آینده سازان این کشور است.

دکترعبدی اظهار داشت: در هر جامعه هر گروهی، هر تشکلی و هرفکری به دنبال عضوگیری و ترویج نظرات خودش است و ما در بهترین مکتب الهی خود باید هنرمندان و افسرانی تربیت کنیم که آموزه های الهی را ترویج دهند. در این مکتب حتی یک نفر راهدایت کنیم و از مسیر انحراف نجات دهیم کار بزرگی انجام داده ایم.

سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: آسیب های اجتماعی جامعه مانند آتشی در ساختمان است اگر احساس مسؤولیت نکنیم آتش ما را هم فرا خواهد گرفت. هریک از ما یک تکه ای از پازل توسعه و پیشرفت هستیم اگر درست در سر جا و موقعیت مناسب نباشیم پیشرفت و توسعه اتفاق نخواهد افتاد. باید از خودمان شروع کنیم باید از همین دانشگاه شروع کنیم در دنیای توسعه یافته هیچ کس منتظر توسعه از بالا نبوده توسعه از پایین و صف آغاز شده است.

 پس از سخنان دکتر عبدی دانشجویان نظر و راه کارهای خود را در مورد مسائل رفاهی و آموزشی بیان کردند که توضیحاتی در خصوص آنها ارایه شد و مقرر شد موارد مطرح شده به سرعت پیگیری و برطرف گردد.


| شناسه مطلب: 93200

تعداد بازدید: 939 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران