وامرهم شوری بینهم
انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجو معلمان درآبان ماه 1396 در پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان اردبیل

« وامرهم شوری بینهم »

درحوزه مشارکت در امر تصمیم گیری مدیریتی درحوزه دانشجویی ،انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشگاه فرهنگیان در پردیس علامه طباطبایی اردبیل با شور و نشاط خاصی در بین دانشجویان برگزارگردید.

کارشناس مسئول اموردانشجویی به عنوان مسئول کمیته های نظارت و اجرایی با برنامه ریزی و اجرای جلسات متعدد هماهنگی و تشکیل کلاس های توجیهی با اعضای کمیته ها به ثبت نام علاقه مندان در بازه زمانی تعیین شده اشاره نمودند. سپس بر اساس جدول  زمان بندی ثبت نام ،کارهای مقدماتی،تعیین صلاحیت ،ایجاد فضای مناسب وسالم تبلیغاتی برای ارایه برنامه های کاندیدا ها صورت گرفت، انتخابات با حضور گسترده دانشجو معلمان در زمان مشخص خود برگزار و نتایج پس ازشمارش آرا و پس ازتشکیل جلسه ی اعضای منتخب بشرح ذیل اعضای اصلی و علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

اعضای اصلی شورا:

1-آقای صادق اصغری با 83 رای نفر اول به عنوان رییس شورا

2-آقای فرشید نیکخو با 78 رای نفر دوم به عنوان دبیر شورا

3-آقای محمد حیدر زاده با 65 رای نفر سوم به عنوان عضو اصلی

اعضای علی البدل :

4-آقای سعید رحمتی با 62 رای

5- آقای امین نوری با 52 رای 


| شناسه مطلب: 91928

تعداد بازدید: 472 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران