یاد و خاطره ی پرسوز و گداز و ماندگار پیر طریقتان، امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد را در ماه رمضان، ماه ضیافت الهی گرامی می داریم.

یاد و خاطره ی پرسوز و گداز و ماندگار  پیر طریقتان، امام خمینی (ره)  و قیام خونین 15 خرداد را در ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی گرامی می داریم.


| شناسه مطلب: 80406

تعداد بازدید: 364 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران