شیوه نامه برگزاری

مسابقات علمی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان  به منظور کشف استعدادهای درخشان دانشجویان کشور و تشویق و ترغیب آنها به مطالعه و تحقیق در دوران تحصیل و ایجاد فرصت های مناسب برای اعتلای  علمی آنان اقدام به برگزاری  سالانه  مسابقات علمی از محتوی برنامه تحصیلی رشته های مختلف دوره های کارشناسی. از دانشجویان سال سوم وبعد از آن در سه مرحله 1- مرحله اول در مرکز یا پردیس (روز یکشنبه مورخ 1394/2/27 )  2- مرحله دوم بصورت استانی  (روز شنبه مورخ 1394/3/23 )   3- مرحله سوم  به صورت کشوری ( که زمان و مکان آن متعاقباً اعلام خواهد شد ) نموده است  لذا به اطلاع  کلیه دانشجویان سال سوم و بعداز می رساند که خود را برای شرکت در این مسابقات علمی با مطالعه منابع درسی زیر آماده نمایند. دانشجویانی که موفق به کسب امتیاز لازم شوند به مرحله کشوری راه می یابند.  

ضمناً به منظور تقدیر و بزرگداشت نفرات برتر هر ساله طی مراسمی جوایز مناسبی در مراحل مختلف به آنان اهدا می گردد.

 

1. دبیری اللهیات و معارف اسلامی

عنوان مواد امتحانی تعداد و شماره سئوالات

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

از شماره

تا شماره

1

زبان خارجه عمومی و تخصصی

20

1

20

2

عربی

20

21

40

3

علوم قرآنی

15

41

55

4

تفسیر

15

56

70

5

علم الحدیث

15

71

85

6

فقه

20

86

105

7

اصول

15

106

120

8

ادیان و مذاهب ( تصوف و عرفان )

20

121

140

9

تاریخ  اسلام

15

141

155

10

فلسفه و منطق

20

156

175

 

2. دبیری علوم تربیتی ( آموزش ابتدایی)

عنوان مواد امتحانی تعداد و شماره سئوالات

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

از شماره

تا شماره

1

زبان خارجه عمومی و تخصصی

25

1

20

2

آمار و روش های تحقیق

20

21

40

3

روان شناسی تربیتی و رشد1 و 2

25

41

65

4

روشها و فنون تدریس

20

66

85

5

اصول و مبانی و فلسفه آموزش و پرورش

25

86

110

6

مقدمات برنامه ریزی آموزش و پرورش

20

111

130

7

سنجش و اندازه گیری

20

131

150

 

 

3. دبیری زبان و ادبیات فارسی

عنوان مواد امتحانی تعداد و شماره سئوالات

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

از شماره

تا شماره

1

زبان خارجه عمومی و تخصصی

30

1

30

2

نظم فارسی

30

31

60

3

نثر فارسی

30

61

90

4

کلیات مسائل ادبی( تاریخ ادبیات – فنون ادبی – دستور زبان )

30

91

120

5

عربی

20

121

140

 

 

4. دبیری زبان و ادبیات عربی

عنوان مواد امتحانی تعداد و شماره سئوالات

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

از شماره

تا شماره

1

زبان خارجه عمومی و تخصصی

30

1

30

2

صرف و نحو

20

31

50

3

معانی و بیان  و بدیع ( بلاغت )

20

51

70

4

ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی

20

71

90

5

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

20

 

 

 

 

5. دبیری فیزیک

عنوان مواد امتحانی تعداد و شماره سئوالات

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

از شماره

تا شماره

1

زبان خارجه عمومی و تخصصی

30

1

30

2

دروس تخصصی 1 شامل

ترمودینامیک – مکانیک آماری – ریاضی و فیزیک 1 و2

44

31

74

3

دروس تخصصی 2 ( مکانیک کلاسیک 1و2 – الکترو مغناطیسی 1و2- مکانیک کوانتومی 1و2)

36

75

110

 

 

6. دبیری شیمی

عنوان مواد امتحانی تعداد و شماره سئوالات

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

از شماره

تا شماره

1

زبان خارجه عمومی و تخصصی

30

1

30

2

شیمی آلی (1و2و3)

30

31

60

3

شیمی معدنی (1و2والی فلزی)

30

61

90

4

شیمی تجزیه ( 1و2 و دستگاهی)

30

91

120

5

شیمی فیزیک (1و2 و کوانتوم و طیف سنجی)

30

121

150

 

 


نظرات کاربران (2)