انتصاب آقای تره باری به عنوان مدیر گروه آموزشی پردیس

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهرمحمدی سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان، آقای حافظ تره باری به عنوان مدیر گروه آموزشی پردیس علامه طباطبایی اردبیل منصوب گردید.


| شناسه مطلب: 24836

تعداد بازدید: 1590 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران (8)