پردیس علامه طباطبایی اردبیل

اطلاعیه

سقف ساعات تدریس غیر موظف

به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی  و دبیران شاغل در آموزش و پرورش می رساند:

سقف ساعات تدریس غیر موظف  اعضای هیات علمی  دانشگاه های دولتی و مدرسین مدعو از آموزش و پرورش  برابر شیوه نامه ساماندهی امور تدریس 2 دانشگاه فرهنگیان به شرح ذیل اعلام می گردد. لذا از کلیه مدرسان محترم تقاضا می شود نسبت به اخذ واحد درسی برابر شرایط و ضوابط زیر اقدام فرمایند:

  1. اعضای هیات علمی آموزشی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی با موافقت کتبی موسسه محل خدمت و رعایت سقف ساعات کار آنان حداکثر به میزان 12  واحد معادل در پردیس ها و مرکز آموزش عالی استان
  2. دبیران شاغل  در آموزش و پرورش  به میزان 6 واحد معادل در پردیس ها و مرکز آموزش عالی استان 


نظرات کاربران