پردیس علامه طباطبایی اردبیل

شیوه نامه میهمانی و انتقالی دانشجویان (جدید)

"به اطلاع دانشجویان متقاضی میهمانی  و انتقال  می رساند زمان و درخواست میهمانی و انتقال در نیم سال دوم سالتحصیلی 94-93 به شرح جدول ذیل اعلام می گردد."

 

تاریخ اعمال در خواست

تاریخ ارائه درخواست توسط دانشجو

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

نیم سال دوم

27/10/93

02/11/93

 

توجه فرمایید که شیوه نامه میهمانی و انتقالی جدید را می توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید.


نظرات کاربران (1)