پردیس علامه طباطبایی اردبیل

در پردیس علامه طباطبایی اردبیل برگزار شد:

جلسه کانون شعر و ادب با موضوع بررسی آثار شاعران پس از انقلاب و شعرهای انقلاب

به گزارش روابط عمومی پردیس علامه طباطبایی، جلسه کانون شعر و ادب با موضوع بررسی آثار شاعران پس از انقلاب و شعرهای انقلابی در سالن همایش پردیس علامه طباطبایی اردبیل توسط کانون شعر و ادب پردیس برگزار شد. در این جلسه که مسؤل نهاد رهبری دانشگاه و  همکاران و دانشجو معلمان حضور داشتند پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید چند بیت از شاعر حسین منزوی توسط مهرداد بیگدلو خوانده شد در ادامه محمدرضا احمدی دانشجومعلم رشته ادبیات مطالب را در مورد شاعران پس از انقلاب اسلامی  و شعرهای انقلابی بیان کردند . در ادامه دانشجومعلمان شعرهایی در مورد  انقلاب اسلامی از شاعران معاصر خواندند 


نظرات کاربران