تقویم آموزشی سالتحصیلی 94-93 دانشگاه فرهنگیان

 

 

تقویم آموزشی سالتحصیلی 94-93 دانشگاه فرهنگیان :

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

ردیف

شرح عملیات

محدوده زمانی

1

تعریف گروه های درسی

تا 22/06/93

2

انتخاب واحد

22/06/93  لغایت  28 /06/93

3

حذف و اضافه

08/07/93   لغایت 10/07/93

4

شروع و پایان کلاس ها

29/06/ 93   لغایت 19 /10/93  

5

کلاس های جبرانی

20/10/93 لغایت 24/10/93

6

دریافت کارت ورود به جلسه از سامانه

21/10/93 لغایت 24/10/93

7

تاریخ برگزاری امتحانات

27/10/93لغایت   09/11/93

8

ثبت نمرات در سامانه

28/10/93 لغایت 15/11/93

9

نهایی کردن نمرات در سامانه

تا 19/11/93

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

ردیف

شرح عملیات

محدوده زمانی

1

تعریف گروه های درسی

تا 12/11/93

2

انتخاب واحد

از 12/11/93 لغایت 17/11/93

3

حذف و اضافه

27/11/93  لغایت 29/11/93

4

شروع و پایان کلاس ها

18/11/93لغایت 22/03/94

5

کلاس های جبرانی

23/03/94 لغایت 27/03/94

6

دریافت کارت ورود به جلسه از سامانه

24/03/94 لغایت 27/03/94

7

تاریخ برگزاری امتحانات

30/03/94 لغایت 11/04/94

8

ثبت نمرات در سامانه

31/03/94 لغایت 17/04/94

9

نهایی کردن نمرات در سامانه

تا 21/04/94

 

 

تقویم آموزشی دوره تابستانی سال تحصیلی 94-93

ردیف

شرح عملیات

محدوده زمانی

1

تعریف گروه های درسی

تا 29/04/94

2

انتخاب واحد

از 29/04/94 لغایت 31/04/94

3

شروع و پایان کلاس ها

03/05/ 94  لغایت  11/06/94

4

دریافت کارت ورود به جلسه از سامانه

10/06/ 94  لغایت 13/06/94

5

تاریخ برگزاری امتحانات

14/06/94   لغایت 18/06/94

7

ثبت نمرات در سامانه

15/06/94 لغایت 24/06/94

8

نهایی کردن نمرات در سامانه

تا 28/06/94

 


| شناسه مطلب: 15935

تعداد بازدید: 4039 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران (1)