به مناسبت هفته سلامت وهفته سراهای دانشجویی:

دانشجو معلمان مورد معاینات پزشکی (عمومی ، فشار خون ، وزن ) قرار گرفتند.

به مناسبت هفته سلامت وهفته سراهای دانشجویی اکثردانشجومعلمان سرا های دانشجویی پردیس علامه طباطبایی درمحل این پردیس دراردیبهشت ماه 1397 ویزیت ومورد معاینات پزشکی (عمومی ،فشار خون ،وزن ) قرار گرفتند.

باهمت وتلاش مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان ومسئولان  پردیس علامه طباطبایی یک دوره معاینات پزشکی ازجمله ویزیت عمومی ،فشار خون ،وزن  و... ) در محل پردیس علامه طباطبایی اردبیل توسط جناب آقای دکتر داودی صورت گرفت .این معاینات  طبق برنامه اعلامی به دانشجو معلمان به مدت چهار روز از تاریخ 24/2/97 لغایت 27/02/ 97وازساعت 18الی 20  درمحل سرای دانشجویی صورت پذیرفت 


| شناسه مطلب: 105788

تعداد بازدید: 459 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران