درخشش دانشجومعلمان پردیس علامه طباطبایی دررشته های مختلف دومین جشنواره رسانه های فرهنگی – ورزشی دانشجو معلمان سراسرکشور دانشگاه فرهنگیان

با توجه به فراخوانی و برگزاری دومین جشنواره طراحی رسانه های فرهنگی- ورزشی در چهار بخش :1- نرم افزارها وبرنامه های کاربردی 2- وبلاگ نویسی وتشکیل کانال در رسانه های اجتماعی 3- پمفلت و بروشور 4- پوسترکه توسط معاونت محترم دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان و به صورت کشوری درمیان تمام دانشجومعلمان پردیس های سراسر کشوربرگزار گرددید. مورد استقبال دانشجویان این پردیس واقع شده و با ارسال آثار خود به دبیر خانه این جشنواره و پس از داوری باشایستگی تمام موفق به کسب رتبه های برتر جشنواره شدند.

ضمن تبریک به این عزیزان اسامی آنها بشرح ذیل می باشند.

 

  1. امیر رضاصادقیان  --روح الله شاهی     دربخش پمفلت وبروشور   مقام اول کشوری
  2. حسین صفریحامد پورشیران     دربخش نرم افزاروبرنامه های کاربردی   مقام دوم کشوری
  3. حسین صفری انزابی                      در بخش پمفلت وبروشور   مقام دوم کشوری
  4. رضا سرباز مرادلو       در بخش وبلاگ نویسی ،تشکیل کانال دررسانه های اجتماعی  مقام دوم کشوری


| شناسه مطلب: 105441

تعداد بازدید: 225 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران