پردیس علامه طباطبایی اردبیل

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

 

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان اساسنامه « دانشگاه فرهنگیان» در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و در آن اهداف و وظایف دانشگاه، ارکان دانشگاه هیات امناء محل فعالیت و نحوه اداره آن تشریح شده است. …

 

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

اساسنامه « دانشگاه فرهنگیان» در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و در آن اهداف و وظایف دانشگاه، ارکان دانشگاه هیات امناء محل فعالیت و نحوه اداره آن تشریح شده است.

به گزارش  ایسنا، اساسنامه « دانشگاه فرهنگیان » که در جلسه 704 مورخ 6/10/90شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 28/06/90 وزیر آموزش و پرورش به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ شد.

ماده 1- کلیات

دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است: برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش، سرآمد در آموزش و شایستگی های حرفه ای و تخصصی تربیت محور، توانمند در بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریت ها، مبتنی بر معیارهای نظام اسلامی، توانمند در زمینه سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادها و شکل گیری هویت یکپارچه اسلامی- ایرانی- انقلابی دانشجو معلمان، برخوردار از هیأت علمی و مدیران مؤمن، آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی جو و تحول آفرین، باورمند به جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی)، وابسته به وزارت آموزش و پرورش که با اهداف ذیل تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضوابط و مقررات وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

در این اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به اختصار «دانشگاه» و وزارت آموزش و پرورش به اختصار «وزارت» نامیده می شود.

ماده 2- اهداف:

تأمین و تربیت معلمان، مدیران، مربیان، کارکنان و پژوهشگرانی مؤمن و متعهد، معتقد به مبانی دینی و ارزش های اسلامی و انقلابی، دارای فضائل اخلاقی و ارزش های والای انسانی، کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسلامی

تربیت، توانمندسازی و ارتقای شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای منابع انسانی با تأکید بر پرورش انسان های متقی، کارآفرین، خودباور، خلاق و توانا در تولید علم، فناوری و نوآوری، متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی و نیازهای جامعه

تسهیل فعالیت های آموزشی و پرورش در تلفیق علم و دین و مشارکت در نهضت تولید علم، افزایش سهم تولیدات علمی در محتوای آموزشی و تربیتی موردنیاز آموزش و پرورش مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و نیازهای ملی و کاربردی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی ازطریق تعامل پویا و سازنده با حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی داخلی، منطقه ای و بین المللی

ایجاد تحول و نوآوری در نظام تربیت معلم کشور و تغییر، اصلاح و ارتقای روش ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی تربیت معلم، براساس مبانی اسلامی و آخرین تحولات علمی و بهره مندی از فناوری های نوین جهت تحقق اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی و رصد کردن تحولات نظام های تربیت معلم و تحولات علمی در حوزه علوم تربیتی و آموزش و پرورش.

ماده 3- وظایف و اختیارات:

تعلیم و تربیت دانشجو معلمان و مدیران و کارشناسانی با شایستگی های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، تخصصی و حرفه ای و مسلط بر مبانی و شیوه های تربیت اسلامی، در طراز جمهوری اسلامی ایران ازطریق آموزش های بلندمدت، با مجوز شورای گسترش آموزش عالی

تبصره- دوره های تحصیلات تکمیلی «دانشگاه» باید در زمینه نظریه پردازی در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی (به نحو عام) و یا نظریه پردازی در عرصه شیوه ها و رشته های آموزشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش دایر شود.

ـ تربیت مدیران آموزشی و تربیتی توانمند، شایسته و تحول آفرین، مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و اقتضائات بومی

ـ توانمندسازی و ارتقای سطح تربیتی، دانشی و مهارتی فرهنگیان ازطریق آموزش های کوتاه مدت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

 

ـ ارتقای توانمندی های دانشجو معلمان به منظور ایجاد مهارت تدریس چند رشته ای

ـ حرکت در مسیر نظریه پردازی و کاربست نظریه های اسلامی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی با مشارکت حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی

ـ برگزاری کارگاه ها، همایش ها و گردهمایی های آموزشی، پژوهشی و اعتقادی و تحقیقاتی به منظور تولید، توصیف، تبیین و ارزیابی دانش مرتبط در عرصه تعلیم و تربیت و ارتقای سطح علمی و شایستگی های اعتقادی، اخلاقی و حرفه ای دانشجو معلمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای فعالیت های علمی مرتبط هستند به منظور بهره گیری از تجارب و تخصص آنان

ـ انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی و تولید دانش مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش

ـ انتشار مجله،کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف «دانشگاه» طبق ضوابط و مقررات مربوط

ـ فراهم آوردن امکان بهره گیری از ظرفیت مدارس تجربی در کارآموزی و کارورزی دانشجو معلمان

ماده 4- شخصیت حقوقی دانشگاه:

«دانشگاه» دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و به صورت هیأت امنایی اداره می شود.

تبصره- با تأسیس «دانشگاه»، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) و مراکز تربیت معلم تحت پوشش آن در این دانشگاه ساماندهی می شود.

ماده 5- محل فعالیت دانشگاه:

سازمان مرکزی «دانشگاه» در تهران مستقر است. تأسیس دانشکده، پژوهشکده، آموزشکده و سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی «دانشگاه» مشتمل بر دو پردیس خواهران و برادران در هر یک از استان ها، با پیشنهاد هیأت امنا و تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر است.

ماده 6- ارکان دانشگاه؛

ارکان دانشگاه عبارتند از: هیأت امنا ـ رئیس دانشگاه ـ هیأت رئیسه ـ شورای دانشگاه

ماده 7- ترکیب هیأت امنا شامل رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا) ـ وزیر آموزش و پرورش ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حسب مورد ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ رئیس دانشگاه (دبیر هیأت امنا) ـ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ـ رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ـ سه تن از شخصیت های علمی ـ فرهنگی کشور که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت علم و دانش داشته باشند (ترجیحاً اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدرسین حوزه های علمیه دارای کرسی تعلیم و تربیت) می شود.

تبصره- اعضای مذکور در بند 11 با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می شوند و در یک زمان می توانند حداکثر عضو دو هیأت امنا باشند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که افراد جدیدی به جای آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه می دهند.

ماده 8- وظایف و اختیارات هیأت امنا:

ـ تعیین خط مشی کلی «دانشگاه» و سیاست های کلان آموزشی، فرهنگی، تربیتی، پژوهشی، دانشجوئی، اداری و مالی «دانشگاه» مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و متناسب با نیازهای وزارت آموزش و پرورش

ـ تصویب اصول و سیاست های کلان برنامه های توسعه «دانشگاه»

ـ تعیین شرایط و ضوابط تحصیل دانشجو و شاخص های آموزشی، فرهنگی، تربیتی، پژوهشی و دانشجوئی «دانشگاه»

ـ تعیین و تصویب ساختار و شرح وظایف کمیته های استانی هیأت امنای «دانشگاه»

ـ تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات «دانشگاه» براساس ضوابط و مقررات مربوط

ـ تصویب آئین نامه داخلی هیأت امنا و مقررات، آئین نامه ها و شیوه نامه های لازم

ـ تصویب آئین نامه های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی «دانشگاه» (ازجمله آئین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی) که پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا خواهد بود.

ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی «دانشگاه» و واحدهای تابعه که از طرف رئیس «دانشگاه» پس از تأیید شورای «دانشگاه» پیشنهاد می شود.

ـ تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه «دانشگاه»


نظرات کاربران