بازدید مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان اردبیل از کلاس های درسی و آموزشی-توجیهی معلمان جدید الاستخدام دوره آموزشی ماده ۲۸

روز پنجشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه 97،  دکتر رضا عبدی مدیر امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان اردبیل ضمن انجام بازدید از کلاس های درسی و  آموزشی-توجیهی  معلمان جدید الاستخدام دوره آموزشی ماده ۲۸، در جریان مسائل،  مشکلات و چگونگی فرایند آموزشی آنان قرار گرفت و در خصوص ن نقش، جایگاه و اهمیت والای شغل معلمی در جامعه و  ضرورت مجهز شدن آنان به مهارتها،  صلاحیت ها و  شایستگی های شغلی معلمان مطالب لازم را به آنان یادآور شده و تاکید کردند که هیچ موقعی نباید کاستی ها، مشکلات و تنگناهای حرفه ای معلمی مانع و عامل برای عدم ایفای مطلوب وظایف مسئولیتها و رسالت های والای شغل معلمی باشد و آنان همیشه می بایست با حداکثر علاقه،  انگیزه و توان علمی و عملی مشغول تربیت و پرورش همه جانبه ی شخصیت انسانی فرزندان جامعه اسلامی ایران باشد.


| شناسه مطلب: 103615

تعداد بازدید: 188 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران